Workshop om Guider, hjälpare och högre dimensioner

T

eori om guider, hjälpare och högre dimensioner.
Har alla guider och hjälpare och hur kan vi få inspiration och vara en kanal för dem.  
Under kvällen provar vi olika praktiska övningar för att uppleva, känna av och inspireras.
Kvällen inleds med teori därefter praktiska övningar och avslutas med frågor och svar.

För alla intresserade!

Datum: Onsdag 27/2. Tid 14:00 17:00
Kostnad 350 kr
Plats: Drottninggatan 16 i Karlstad
Anmäl dig till kyrioteslightofspirit@gmail.com, mobil 073 573 1003.