Kirlian Foto

Hembesök med energi utredning

Jag får ofta förfrågningar om hembesök och vill på ett plan avdramatisera och också ge en sammanfattning om min syn och erfarenhet om varför man känna närvaro, olust, sova dåligt och kanske vaknar flera gånger per natt utan förklaring, etc.

Allt på vår jord består/ ger energi och ger avtryck på olika sätt. Många människor upplever att de sover dåligt, upplever närvaro i sitt eget hem. Det finns också mycket skräckfilmer och rädslor som påverkar oss när vi känner av olika saker som är svåra att förklara som vi ändå kan förnimma.

Min erfarenhet är att det kan vara flera orsaker. Vi kan börja med andevärlden och enl mitt synsätt är alla är i ljuset och detta grundar sig i att inom oss har vi vår själ och ande som är den eteriska oförstörbara livsenergi som vi består av. Skillnaden när vi går över till andevärlden är att vi lämnar vår fysiska kropp men vi är i ljuset.
Det här är bara några exempel på erfarenhet om vad som framkommit under mina år som medium när det varit oroligheter, störningar i hem och på andra platser.
 

  • Ibland har övergången gått mycket snabbt till andevärlden och andepersonen blir kvar mera i det jordiska där den känner sig trygg, inte vetat vad den skulle ta vägen, men var medveten om sin död men hade ännu inte uppfattat sin omgivning och hjälp som fanns i andevärlden utan försökt kontakta sin familj på jorden där hen kände sig trygg.

  • När något materiellt har betytt mycket för andeperson och vill ha kvar det.

  • Jag har också erfarenhet av att några har varit fullt medvetna av att de har varit kvar mera i den jordiska energin för att hjälpa sin familj som haft det fattigt och svårt och när det uppdraget så att säga var färdigt önskade träffa sin övriga familj i andevärlden.

  • Har träffat en betjänt 1500 talet som var kvar i sitt arbete som önskade avsluta sitt arbete och återse sin familj i andevärlden.

  • Har träffat på att man inte skall tro att man ska " hjälpa" allt. Fick information på ett ställe att det var uppbyggt en viss ordning och sk arbetsuppgifter och tog jag bort en del från det systemet så förstördes arbetet, den ordningen skulle hållas och alla var medvetna om sina delar och var i ljuset.

  • När det varit en mycket påträngande energi i ett hus visade det sig vara en kvinna som hade en problematisk psykisk sjukdom när hon levt på jorden och kom tillbaka där hon kände sig trygg.

  • Mestadels till 90% är det nära och kära som vill få kontakt och visa att de fortfarande finns kvar.

  • Platsenergi kan vara vanligare som vi känner av än från andevärlden. Det är energier från människor och händelser som bott i huset, lägenheten. Dessa fenomen kan vara starka så man kan tro att det "spökar".

  • Traumatiska händelser på olika platser kan kännas av.

Med dessa exempel vill jag avdramatisera skräck och spöken utan är oftast är det nära och kära som önskar få kontakt eller platsenergier från människor som kan göra att vi upplever olika fenomen