Välkommen på experimentell seans i ett möte med the Rainbowbridgecircle

Den vanligaste formen av storseans är när ett medium står och förmedlar kontakter från nära och kära i andevärlden. Under denna seans kommer du uppleva det på ett annat sätt. Vi vill att det ska vara en nära upplevelse så det är mindre grupper av deltagare.

En kväll där mediets guide och andra från andevärlden vill komma fram via mediet.  Mediet tillåter att de  från andevärlden får komma henne nära och använda hennes röstorgan för att ge sig till känna. Mediet släpper sin kontroll så mycket hon förmår för att komma i ett förändrat medvetande tillstånd. De som kommer igenom och kommunicerar är från hennes ande team och nära och kära som tillhör de deltagare som medverkar under seans tillfället.

Tidigare upplevelser från deltagare: Mycket kraftiga energier som en boost som hållit i sig flera dagar, känt sig pigg och upplyft, sett ande ljus, sett olika färger, fått individuell healing, fått individuella råd och vägledning, direkt kontakt med nära och kära. Överskuggning över mediet ansikte vilket innebär att deltagare kan se ansikten över mediets ansikte och känt igen vem det är. Lektioner om mediumskap, information om de högre världarna och livet i andevärlden.

En kväll med kloka budskap, glädje, humor och kärlek och du omfamnas av den villkorslösa kärleken från universums helande kraft.

Det finns inga garantier om vad just du kommer att uppleva, då varje tillfälle är unikt och utifrån deltagare sammansättning.

Vi arbetar utifrån det högsta bästa.


Mediet är i ett förändrat medvetandetillstånd och har ingen delaktighet i vad som sker.


Datum 16 maj

Tid 18:00 - 21:00

Christian tar emot er klockan 18:00 och  startar med att ge information om kvällen och därefter ges en ledsagad meditation för att bättre släppa sin vardag.


Klockan 19:00 startar seansen.


Frågor och svar efteråt.

Plats: Drottninggatan 16 i Karlstad

Boka din plats via email: therainbowbridgecircle@gmail.com

Kontakt Christian Pettersson mobil 079 020 6120.
Syftet i vårt arbete är att visa vår själs utveckling och fortsättning efter den fysiska döden och mediet har utvecklat denna form av mediumskap i över 15 år.

Varmt välkomna!