Vi är inte våra tankar

Under livet går vi igenom olika situationer och händelser som ger oss erfarenheter och kunskap, stora som små. Men det formar också hur du ser på dig själv som en person.  Vi skapar minnen och varje minne ger en känsla. Hur vi tänker och känner byggs ihop. Vi kan tänka på något som gör att vi känner oss glada, ledsna, tanke och känslan hänger ihop. Vi blir ett resultat av våra egna tankar, ord och handlingar. Det skapas ett mönster hur vi tänker och hur vi ser på oss själva.

Vi har ett konstant flöde av tankar, inre konversationer och tankarna flyger från ett ämne till ett annat, okontrollerat. Forskning visar att vi tänker i genomsnitt 1300–1800 ord per minut.
Mestadels av våra tankar och tankemönster handlar om dåtid och vi ger våra tankar inte direkt någon uppmärksamhet utan de finns där och flödar på.
Det inre samtalet påverkar oss både på ett medvetet och på ett omedvetet plan och skapar barriärer inom oss, som döljer det sanna jaget inom oss. När vi vill förändra något hos oss själva, vill bli lycklig, ha hälsa etc., då kickar vårat analytiska medvetande in och vill få tillbaka oss till vårt gamla sätt att tänka och även kroppen reagerar med den känslan som hört ihop med den tanke som man vill ändra.
Det kan upplevas jobbigt i början när man vill förändra sina tankar, då känslorna vill hålla kvar och återgå till samma spår. Hjärnan tillhör det fysiska och vet inte skillnaden om det är verklighet eller minne. Livet på jorden är mer än det fysiska och materiella livet.
Vi har också vår själ och ande. Vårt sanna jag finns inom oss, vår själ och ande som inte får direkt någon plats i vår vardag. Att lyssna mer på sitt inre och sina tankemönster är att bli mer medveten om sig själv och vad som kan hålla en fast i livet. Att stärka sin själ och ande kraft för att få tillit till dig själv om vad som är viktigt i ditt liv och din livsväg.
Börja se på sig själv!
Hur tänker du?
Tankemönster? klagar, negativ, skuld, nedvärderar du dig själv.
Vad känns gammalt och mal på inom dig?
Förslag!
När du börjar förändra dina tankar måste du också aktivera känslan, att följa med i den nya tanken.
Meditation
Sitta i sin kraft, stärka och aktivera sin eteriska livsenergi
Bygga sin tillit och stärka sin relation till sin själ och ande.

Copyright Marita Pettersson