Här kommer jag dela med mig av olika artiklar och en del är vetenskapliga artiklar utifrån naturvetenskapligt forskningssätt.
Som har genomförts inom healing och komplementära behandlingsmetoder.

Meditation på recept!
Kan meditation vara ett komplement till modern medicin? Kan mindfulness bromsa åldrandet? Hjärnforskare, biologer och läkare har gjort oväntade positiva upptäckter. Även att det har anti inflammatoriska effekter.
Franskt vetenskapsprogram från 2017. UR. https://kunskapskanalen.se/program/20203/meditation-pa-recept

Effekter av spirituell healing för kvinnor som genomgår långvarig hormonbehandling för bröstcancer: en kvalitativ undersökning.
J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):211-6. doi: 10.1089/acm.2012.0091. Epub 2012 Sep 28.
Barlow F1, Walker J, Lewith G.

Effects of spiritual healing for women undergoing long-term hormone therapy for breast cancer: a qualitative investigation.

Effekt av spirituell healing på kronisk idiopatisk smärta: en medicinsk och psykologisk studie.En studie från 1994
Effect of spiritual healing on chronic idiopathic pain: a medical and psychological study.

Kan Mindfulness förbättra kronisk smärta- En systematisk genomgång av
Does mindfulness meditation improve chronic pain? A systematic review. 2017

I vårt grannland Norge tillåts numera sjuksköterskor att använda healing. Intresset inom professionen är stort. Vid den senaste kongressen för ICN, den internationella sjuksköterske-organisationen, i Köpenhamn fick healingsjuksköterskan David Rabinowitsch ha dubbla workshops – den första blev snabbt fulltecknad.
I USA, Australien och Storbritannien ger sjuksköterskor healing, liksom numera i Norge.

Upplevda resultat av andlig/ spirituell healing och förklaringar - en kvalitativ studie av de tyska healers och deras klienter.

Upplevda resultat av andlig/ spirituell healing: Resultat från en prospektiv fallserie. 2019
Perceived Outcomes of Spiritual Healing: Results from a Prospective Case Series.