Vår själ och ande

När ett barn föds på jorden har de en själ? Ja, de har redan en själ och det finns två aspekter om själen och dess plan på jorden. En är vad grupp själen har talat om att uppleva i materiens värld och den andra vad den individuella delen av själen upptäcker om sig själv och vilket beslut de har fattat med alltet, den livsomfattande kraften.
Mycket är fördolt för mänskligheten, men här bör man inse! Att det inte är fördolt för att det måste vara det, utan det är bara på grund av att du lever livet på ett plan som innebär att du inte får information från källan.

Om människan förstår hur de kan få kunskapen, är det inte något problem. Som människa på jorden måste vi förstå, att när du lever ditt liv i en värld av materia, fysiskt plan, är det i en annan tidsplan, ett system i en annan frekvens.

När människor som lever på jorden förstår lagen, kan de få mer från den osynliga världen redan från jordens plan.
För att förstå själen i sig är det på ett sätt att förstå vattendroppe i ett hav, eftersom det finns så många aspekter av själen.
Föreställ dig en sten med fasetter och de olika sidorna av stenen? Du kan se stenen från olika vy och du kan se nya saker när du tittar på stenen. Du kan se färg, du kan se saker inuti stenen, det kan se ut löv, djur, blomma, gräs, moln, solsken.
Du håller i stenen som du flyttar runt i handen och du tittar på den med dina ögon. I den rörelsen, kommer du inom dig komma till en slutsats, om vad du ser och det är ditt sinne som börjar prata med dig.
Du kan se historien om stenen djupt inne i dig och det finns också ett annat prat.
Själen pratar - men hur vet du att det är din själ som pratar?
Själen ger dig olika former inom dig, när själen talar om stenen. Det ger dig kunskap, det ger dig kunskap som du normalt inte har i ditt dagliga liv.
Till exempel, energin om stenen, vad som ger den färg som du ser i stenen till dig,
hur känner du, reagerar ihop med stenen, när du håller den i handen.

Själen talar till dig, nu kan du säga att det är min känsla. Ja, det är men det är djupare än så.
Dina känslor är batteriet till själen, batteriet som ger dig bränsle till hela kroppen och till ditt medvetande.
Inuti människorna finns en kraft, livskraft och den kraften är alltid i kontakt med den eteriska världen där själarna kommer ifrån. Människor på jorden har svårt att förstå helheten av vad själen är, vad själens syfte är i det jordiska livet, men också själen i andevärlden. Kärnan i människans själ är bortom det jordiska livet, är bortom materiens värld.
 Istället måste du tänka i en ny riktning, du måste tänka på att själen är en droppe i ett hav. Föreställ dig en droppe och när solens reflekterande på droppen, kan du se olika typer av färger och färgerna kan också blandas med varandra och bli nya färger. Varje själ på jorden har ett syfte, men vi människor på jorden har glömt bort det. Vi har möjlighet att öppna upp för de kunskaperna, dörrar som öppnas för oss redan på jorden. En av dörrarna som start är när människan början att tänka på livet, syftet, vad de vill ha i livet, som är en av dörrarna.
Det finns flera andra dörrar att öppna, men du måste knacka på dem själv och när du har gjort denna knackning, kan du få svar. Men dessa dörrarna är gömda djupt inne i dig och några av er har inte övervägt eller har en känsla av detta eftersom människan också har en annan sida inom sig.
Det är själv-pratet, jag och egot som är något annat än själen. Egot kan uttrycka en annan droppe inuti människan att förstå jaget, att jag är jag, jag är i en kropp och det behöver du när du är på jorden. När du kommer till andevärlden igen till din själsgrupp behöver du, jag är jag-egot inte det längre.
Människan på jorden är anmärkningsvärd med hans eller hennes uttryck. Motorn i din själ är Anden, anden i dig, är allt som du är, men också vad du kan vara.
Mänskligheten i det medvetande som du har och det du tänker i ditt dagliga liv är bara liten bit av dig.
Du tänker i en värld av materia som om det är allt du är/har och blivit, i karriär, familj. Men det är bara är en liten del av dig. I din själ har du anden.
Anden i dig är mer av dig.
 Du kan se så här, detta är vad jag är, men jag är mycket mer, än det jag kan se av mig själv.
I andevärlden och i världen av materia är två helt olika saker och du tänker och tror som en värld av materia. Men i din själ har du också dig i en värld av ande. Kunskapen är i en värld av ande, kunskapen om dig. Kunskapen om dig och anden i dig
En start är att börja se dig själv som ande med själ i en kropp.

Copyright Marita Pettersson