Själens motor är anden

Anden inom dig är allt som du varit, allt som du är nu men också all potential om vad du kan bli.
Det medvetande som du har på jorden, ditt tänkande i ditt dagliga liv är bara en bit av dig.
Du tänker oftast utifrån en värld av materia. Som att det är allt du är och kan vara.
En värld av materia, som tex, karriär, men det bara är en liten del av dig.
I din själ har du också anden och du kan tänka så här, detta är vad jag är men jag är mycket mera, än vad jag kan se och uppleva inom mig.
 Andevärlden och jorden är två olika saker och på jorden tänker du och tror som en värld av materia. Men inom dig har du också din själ. Dig själv i världen av ande.

Kunskapen om dig! kunskapen om dig och anden inom dig är som en ocean.
Men hur kan vi på jorden förstå detta och hur kan du lära dig mer om dig själv?
Svaret är ganska enkelt och det är sättet att se på dig själv som en ande person.
 Ur ett jordiskt perspektiv kan du se världen som i en fysisk form och även ditt tänkande är i en liknande form.
När en ande tar form i en fysisk form i en värld av materia sker olika förändringar för själen. Du kan säga varför då? Varför måste det hända?
När en ande är i vår värld, är själen och dess erfarenhet och kunskaper som har ägt rum under en lång tidsperiod inom anden.
När en ande tar en form som människa i en värld av materia, så är själen också som ett batteri för anden men också för den fysiska kroppen.
 
Här må du se till att det som sker är, att själen får två olika former.
Ett är den form som kommer med anden från andevärlden och två är vad själen får som kunskap och erfarenhet från livet personen lever i en värld av materia. Detta är saker du bör titta djupare in i.
Själens anslutning från den andliga världen och själens koppling från materiens värld.
Personen i en fysisk form i en värld av materia ser alltid utifrån ett perspektiv av en materiell värld. När själen uttrycker ett annat behov som känslor att det måste finns mera börjar personen utforska men det sker också oftast ur en materiell form.
 Frågan är då hur en människa på jorden kan utforska på ett annat sätt än ur en fysisk verklighet.
De kan försöka att ansluta till oss ur en annan form. Men essensen är fortfarande att varje människa måste öppna själens anslutning först. Att förstå livet både ur en fysisk materiell verklighet men också förstå att anden finns inom dig. Det är andra nyckeln för människan att förstå livet ur ett fysiskt perspektiv men också att du har anden inom dig.
 
Marita Pettersson
Röster från den osynliga världen
www.kyriotes.se
Copyright