Pionjärer

Det finns många medium och healers som har gjort ett fantastiskt arbete och som berett vägen för oss i nutid som är bortglömda eller inte är kända i Sverige då de flesta böcker som berättar om medium och healers och deras arbetet är mestadels på engelska.
Marita översätter och ger i en sammanfattad form en presententation av olika medium och healers som varit viktiga för utvecklingen av vårt arbete som medium och healers.