Mentalt Mediumskap

Ett medium är en länk mellan den andliga världen och vår värld och har tränat sina sinnen och energier för att kunna kommunicera med den andliga världen. Den främsta uppgiften är att ge bevis på att den andliga världen finns och att livet fortsätter efter den fysiska livet.

Clairvoyance

Det betyder att se klart, klarseende, vilket innebär att den andliga världen jobbar med dig på så sätt att du ser som inre bilder. Det kan vara som färgbilder, fotografier eller som tex tv bilder.

Clairaudient

Det betyder att höra klart och då får man ord och meningar till sig från den andliga världen.

Clairsentient

Det betyder att känna klart, då jobbar den andliga världen med dina känslor och man kan känna av personlighet, den andliga världen kan också genom mediets kropp ge känslor om fysiska sjukdomar och andra händelser.

Clairgustance

Den andliga världen kommunicerar via smak, lukt och dofter.

Det är ett samarbete mellan den andliga världen och mediet och hur man bäst arbetar ihop kan variera och beror också på mediets energier och medvetandetillstånd. 

Det är en ständig utveckling och mycket träning i hur den andliga världen kommunicerar tillsammans med mediet.