Övning i vardagen! Att vara i nuet

Är du här eller är du där? Om du är där kan du inte vara här!

Att vara i nuet är inte alldeles enkelt och det finns ett flertal olika övningar, mindfulness är mest känd. Vi kanske tror att dåtid är bakåt i tiden, men det gäller även det som sker samma dag. Våra tankar rör sig från ena till det andra under en dag. Hur kan vi vara närvarande i möte med andra människor eller släppa dagen när vi kommer hem. På ett sätt kan vi säga att vi är i olika världar.
Det som har varit- här och nu - eller det som ännu inte har manifesterats.

Här ska jag dela med mig av en övning som jag har fått från mina ande vänner. För mig passade den övningen bra och använder den i min vardag men även vid meditationer när tankar far i väg och behöver vara närvarande i nuet.
Sitt bekvämt, blunda och föreställa dig tre världar eller tre runda cirklar på rad.
Dåtid Nutid Framtid
Ta några djupa andetag och om du vill ha musik går det också bra. Andas in genom näsan, djupa andetag. Visualisera en inre bild av tre cirklar och mittencirkel träder fram tydligast. Försök att hålla denna cirkel som ett inre fokus, du kan också i denna cirkel fokusera i mitten på en punkt. Du fortsätter med din andning och utandningen är något längre än inandningen. Räcker med 5–10 minuter. Ger träning för att hålla ditt fokus och ger en inre balans.
En annan övning är också att du under en dag uppmärksammar dig själv, om i vilken värld du just nu är i med dina tankar och känslor. Det som har varit - här och nu - eller det som ännu inte har manifesterats. En hjälp att släppa och vara i det som är, här och nu både inom sig och sin omvärld
Lycka till!