Mentorskap

Ett mentorskap är ett nära samarbete med en individuellt utformad plan i det område du behöver coachning och ledsagning framåt i din personliga och eller mediala utveckling.
Vi lägger tillsammans en tidsram och träffar som kan vara från några få tillfällen upp till 6 månader eller 12 månader.
Du är välkommen att höra av dig om du känner att detta kan vara något för dig . 

kyrioteslightofspirit@gmail.com eller mobil 073 573 10 03