Certifikat inom healing

Vill du bli certifierad genom vår utbildning behövs att du uppfyller:

Två helgkurser inom healing
100 sessioner logg bok med namn och vilken form av healing
Certifieringstillfället: Praktisk demonstration, kundbemötande, uppföljning av logg bok
Datum och tid bokas när alla kriterier är uppfyllda, kostnad 900 kr.

Mer information fås under kurshelgerna .