Regression och tidigare liv

Oavsett tro på reinkarnation, så kan tidigare liv regression vara ett effektivt verktyg för dig. Det spelar egentligen ingen roll vilken tro utan beviset ligger i resultatet. Djupa trauman, rädslor för döden, övervinna sorg, negativa livsmönster, tidigare liv är några exempel på vad som kan hjälpa dig.  
Vill du boka tidigare liv session är du välkommen att kontakta Christian på Mobil 0790206120 eller via email chistian.dittinrerum@gmail.com