Regression och tidigare liv

Oavsett tro på reinkarnation, så kan tidigare liv regression vara ett effektivt verktyg för dig. Det spelar egentligen ingen roll vilken tro utan beviset ligger i resultatet. Djupa trauman, rädslor för döden, övervinna sorg, negativa livsmönster är några exempel på vad som kan hjälpa dig.