Hypnoterapi

Hypnoterapi kan enkelt beskrivas som terapi som bedrivs i ett hypnotiskt tillstånd. Inom denna terapiform har vi en filosofi som utgår från tre separata delar av våra  sinnen, dvs det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna sinnet.  

Det medvetna sinnet kan förklaras som vårt korttidsminne, det är väldigt långsamt och hanterar maximalt 5% av vårt dagliga aktivitet. Vi människor tror att vi utnyttjar det till max men så är inte fallet och vi tror oss ha har full kontroll över oss själva, men vårt medvetna sinne är faktiskt vårt svagaste utan det överbelastas enkelt och kommer alltid för sent i förhållande till våra andra sinnen och glömmer snabbt.

Vi kan se vårt medvetna sinne som toppen av ett isberg. Som vi vet så finns det otroligt mycket mer under ytan. Att vi inte kan se det innebär ju inte, att det inte finns. Det som ligger under ytan är ditt undermedvetna och ditt omedvetna sinne.

Ditt undermedvetna jobbar dygnet runt veckans alla dagar, agerar och reagerar på allt det känner igen. Ditt undermedvetna sinne kan inte skilja på rätt och fel utan utför endast en arbetsorder. Det intressanta med det undermedvetna är att det är som en gigantiskt emotionell databank. Allt som vi lärt oss innehåller emotionell energi och det undermedvetna är blixtsnabbt till skillnad för vårt medvetna sinne. Enligt Bruce Lipton är det 1.000.000 gångar starkare än det medvetna sinne.

Allt vi möter dagligen kan trigga igång förträngda emotionella kopplingar bra som dåliga, dessa har en tendens att förstärkas ju mer en emotionell koppling upprepas. Har du inte någon gång upplevt, att du helt plötsligt utan någon medveten anledning känt dig glad, allt har känts bra, eller kanske har du tvärtom fått en känsla av olust? Dessa känslor har triggats av något som ligger inom dig.

I de flesta fall försöker vi på ett medvetet plan hitta en rationell förklaring, för att kunna hantera en emotionell reaktion. Det finns alltid en orsak till det som upplevs inom oss, hur vi känner oss, agerar och reagerar. Denna orsak kan genom hypnoterapi upptäckas och därmed åstadkomma en positiv utveckling mot ett värdefullare liv. 

Områden som exempelvis viktminskning, depression, självkänsla, ångest, bryta gamla mönster är bara en del av det som med framgång kan avhjälpas med hypnoterapi.  

 Vill du boka tid eller har funderingar är du välkommen att kontakta Christian på mobil 079026120 eller email christian.dittinrerum@gmail.com